Seagate nộp phạt 300 triệu USD vì vận chuyển 7 triệu ổ cứng Huawei

Seagate Betvisa Technology Holdings PLC đã đồng ý trả khoản phạt 300 triệu đô la trong một thỏa thuận với chính quyền Hoa Kỳ...