Cơ quan quảng cáo cho biết video du lịch Philippines đã sử dụng hình ảnh từ các quốc gia khác

Các quan chức ngành du lịch Philippines Betvisa đã phải đỏ mặt sau khi những người tạo video quảng bá quốc gia quần đảo...