WRU công bố thỏa thuận sáu năm nhằm chấm dứt tranh chấp hợp đồng

WRU Betvisa – Bốn bên chuyên nghiệp của xứ Wales đã đồng ý một gói tài chính mới chấm dứt tranh chấp hợp đồng...