Nhà lập pháp đảng Dân chủ đề xuất chấm dứt lệnh cấm du lịch của California đối với các bang chống LGBTQ

Một nhà lập pháp quyền lực ở California đã đề xuất chấm dứt lệnh cấm của tiểu bang đối với việc đi lại do...