Lần đầu tiên đến Phú Thọ nên đi đâu?

Phú Thọ là một trung tâm văn hóa quan trọng và là đất tổ của nước ta. Nơi đây có địa hình đa dạng...