Tiết lộ: những bãi biển ô nhiễm nhất ở Anh

Một bãi biển Betvisa đã được đưa ra cảnh báo ‘không bơi’ kéo dài một năm Bãi biển Betvisa – Thời tiết áo phông...